Feiten & meningen

Lieven van Holm (onderzoeker KU Leuven) over bodemvruchtbaarheid – Nieuwe Oogst, december 2010

Steven Groot (onderzoekscoördinator biologisch plantmateriaal bij Wageningen Plant Research International) over ‘Hoger koolstofgehalte in bodem goed voor opbrengst’, Agrarisch Dagblad, november 2010

Piet Rombouts (Brabantse Milieu Federatie) over Bodembeheer op basis van natuurlijke principes, Nieuwe Oogst, september 2010

‘Geitenmest goedkope en effectieve bemester maïs’, Agrarisch Dagblad, juni 2009

Artikel geitenmest en Limburgse preiwerkgroep, Groenten & Fruit 2009

Jan Tielen (Arvalis Advies), over ‘Onderwaardering geitenmest’, Nieuwe Oogst 2008

Lucas Reijnders (hoogleraar in de milieuwetenschappen) en Peter Dekker (PPO Lelystad) over verlies organische stof in de bodem

‘Organische stof tot nadenken’ – Boerderij