Vollegrondsgroenteler en akkerbouwer Ben Raedts:

vollegrondgroenteteler en akkerbouwer Ben Raedts“goede ‘fundering’ zorgt voor meer klasse I product”

“Zonder fatsoenlijk voedsel, kan een preiplant niet groeien”, schetst Ben Raedts uit Sevenum zijn motivatie om te bemesten met geitenmest. Raedts heeft in maatschap een bedrijf dat doet in vollegrondsgroente en akkerbouw. Organische mest is in zijn optiek de stevige fundering die nodig is om te kunnen gaan bouwen.

Prei, prei en nog eens prei. Je ruikt en ziet het volop, wanneer je de schuur van Mts. Raedts in Sevenum binnenwandelt. Een aantal medewerkers is namelijk druk bezig met het schonen van de prei. Juist hier bij het verwerken van het eindproduct is het positieve effect van het bemesten met geitenmest merkbaar. Ben Raedts concretiseert gelijk de voordelen: “We hebben minder klasse II producten, het product is sterker, de prestatie per manuur bij het schonen is veel hoger.” 

gevoelig

Er zijn ook perioden geweest waarin het bedrijf nauwelijks werkte met organische mest. “We merkten gelijk dat we wat inleverden”, vertelt Raedts. “De waterhuishouding was niet op orde, het gewas was erg gevoelig voor droogte en de opbrengsten waren minder. Daarop was mijn conclusie: je moet eerst iets toevoegen, wil je er vervolgens wat uit kunnen halen.” 

langdurig effect

Volgens Raedts doet vooral prei het goed op geitenmest. Niettemin heeft hij ook goede effecten gezien bij akkerbouwgewassen. Hij licht toe: “Als volgvrucht na prei presteren akkerbouwgewassen als bijvoorbeeld bieten boven gemiddeld. Zij profiteren duidelijk ook van de langdurige werking van de geitenmest.”

preiplantenvele voordelen

Intussen werkt Raedts alweer minstens zeven jaar met geitenmest. Een rijk bodemleven ziet hij als allerbelangrijkste voordeel. “Het bodemleven maakt enorme sprongen. De poriën in de grond zijn meer open en er ontstaat een gunstige capillaire werking. Het resultaat: veel gezonde wortels en daarmee minder gevoelig voor bijvoorbeeld trips.” Daarnaast constateert enkele bijkomende belangrijke voordelen: “Het vasthouden van voedingsstoffen maakt dat de bodem gezonder blijft en het aandeel humus zorgt voor een goede waterhuishouding.” Ook als het gaat om het benodigde aandeel kunstmest ziet Raedts voordelen: “De stikstof uit de geitenmest komt geleidelijk vrij tijdens mineralisatie. Hierdoor hoef ik minder kunstmest aan de plant toe te voegen. Dat scheelt in de kosten.” 

op afroep

Raedts zorgt ervoor dat op ieder perceel eens in de drie à vier jaar vaste mest komt. Per keer voert hij per hectare een hoeveelheid van tussen de 40 en 50 ton aan. Het moment van aanvoeren heeft hij zelf in de hand en dat vindt hij prettig: “Indien de weersomstandigheden het toelaten laat ik per 1 februari een portie thuiskomen. Wanneer de eerste percelen vrijkomen in juli of augustus kan ik ook bellen om mest te laten aanvoeren. Dit is mogelijk omdat mijn leverancier een goede bewaarplaats heeft voor de mest, waar die blijft liggen, tot ik deze nodig heb. Wanneer deze op mijn bedrijf komt, is deze al gedeeltelijk gecomposteerd. Ideaal.”

over mts. raedts (vollegrondsgroente/akkerbouw)

Gevestigd in: Sevenum
Het bedrijf bestaat sinds: 1979
Areaal: kleine 50 hectare
Hoofdteelt: prei, chinese kool
Overige teelten: knolselderij, aardappelen en bieten
Arbeid: 3 vaste krachten
Afname vaste mest: circa 250 ton geitenmest per jaar (40/50 ton per hectare, per jaar 5 hectare)

waarom Raedts kiest voor geitenmest

  • Goed voor de waterhuishouding vanwege humus 
  • Levert een kwalitatief hoogwaardiger product op (meer klasse I)
  • Minder kosten (beregenen, kunstmest) 
  • Minder vatbaar voor bijvoorbeeld trips en bladvlekkenziekten, dit dankzij een regelmatigere groei van het gewas
  • Bodemleven maakt enorme sprongen
  • Veel gezonde wortels