Boomkweker Jacques van der Beek:

boomkweker Jacques van der Beek“de boom voelt zich happy en is daardoor minder gevoelig”

“Een goede bodem is absolute noodzaak om op langere termijn te kunnen renderen, duurzaamheid begint bij een goede bodem”, stelt boomkweker Jacques van der Beek uit Vlodrop nabij Roermond. Het bemesten met geitenmest draagt zijn inziens aanzienlijk bij aan een goed bodemleven op zijn bedrijf.

Jacques van der Beek zit zelf alweer sinds eind jaren tachtig in het boomkwekersvak. Voor die tijd runde zijn vader het bedrijf. Het bedrijf van vandaag is met een areaal van 20 hectare van gemiddelde omvang. Het voert een breed assortiment laanbomen, vooral in een stamomvang van 8-16 centimeter.

stabiele groei

Boomteelt en geitenmest gaan in de optiek van Van der Beek perfect samen. Van der Beek:”Het feit dat de meststoffen langzaam vrij komen, is ideaal in langdurige teelten. Er vindt rustige, stabiele groei plaats en er ontstaat een boom met een stevige structuur.” De geitenmest staat dus mede aan de basis van gezonde groei. En daar gaat het de boomkweker om: “De boom voelt zich happy en kan daardoor veel beter tegen een stootje. De boom is bijvoorbeeld beter bestand tegen droogte, dankzij een constanter waterbuffer. Ook is de boom minder gevoelig voor ziekten.”

boomkwekerij Jacques van der Beekperfecte wortelvorming

Van der Beek levert vooral aan collega-kwekers, hoveniers en institutionele opdrachtgevers. Ook de wensen van zijn klanten maken dat Van der Beek extra gespitst is op een blijvend gezonde grond. Voor de export levert hij bomen met kluit. “In dat geval voer ik grond af. Compensatie met organische mest is nodig. Hierdoor neemt het humusniveau toe. Dit is bijvoorbeeld weer gunstig voor het binden van stikstof van buitenaf. Ook de luchtigheid ervan is van belang voor een perfecte wortelvorming van de bomen. En al deze zaken zijn weer essentieel voor een mooi eindproduct“, licht de boomkweker toe.

jarenlang profiteren

Het bedrijf werkt alweer een jaar of zes met halfgecomposteerde geitenmest. Ieder voorjaar worden op afspraak de dan braakliggende percelen bemest. De daaropvolgende jaren profiteren de bomen van de langdurige werking. Van der Beek roemt ook het rijke bacterieleven, het hoge drogestofgehalte en korrelige structuur van de bodem. Zijn er dan geen nadelen te benoemen van geitenmest? “Toch wel, het fosfaatgehalte is relatief hoog. Echter gezien de vele voordelen die geitenmest biedt, hoor je ons niet mekkeren”, sluit hij toepasselijk af.

over boomkwekerij j.g. van der beek vof

Gevestigd in: Vlodrop
Het bedrijf bestaat sinds: 1955
Areaal: ruim 20 hectare
Hoofdteelt: breed assortiment (200 verschillende soorten) laanbomen
Overige teelten: heesters en taxus
Arbeid: 4 vaste krachten
Afname vaste mest: circa 250 ton geitenmest per jaar

waarom van der beek kiest voor geitenmest

  • Goed voor het bodemleven
  • Stikstofbindend vermogen van humus
  • Rustige, stabiele groei dankzij langzaam vrijkomende meststoffen
  • Luchtige bodem perfect voor wortelvorming
  • Teelt beter bestand tegen stress (droogte, ziektes)
  • Continuïteit in mestlevering